ANASAYFA   |  BELEDİYE  |  BAŞKAN  |  İLETİŞİM
     
 

      Duyurular

İLAN

 

696 Sayılı KHK’nın 127. Maddesinin Geçici 23. ve 24. Maddesi Gereği

Taşeronda Çalışan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçişleri İle İlgili Başvuru Sonuçları

 

UZUNDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrasında, 4/12/2017 tarihi itibariyle bu madde kapsamında çalıştırılmakta olanlar bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler hükmüne yer verilmiş ve başvurular alınmıştır. Buna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24.’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 33. ve 34. Maddesi çerçevesinde hak sahiplerinin işçi statüsüne geçişlerinde şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti için Tespit Komisyonu tarafından 16.02.2018 tarihinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme neticesinde işçi statüsüne geçişleri kabul ve ret edilen personellere ilişkin liste belirlenmiş, Tebliğin 35. Maddesi gereğince ilana esas liste aşağıya çıkarılmıştır.

 

İlan olunur. 16.02.2018

 

 

 

 

SIRA NO

 

ADI SOYADI

 

T.C. KİMLİK NO

 

 

BAŞVURU DURUMU

 

1

 

Ayten ŞAHİN

 

428*****986

 

Ret

 

2

 

Bilgehan KORUK

 

174*****292

 

Ret

 

3

 

Cafer FIRINCI

 

279*****854

 

Kabul

 

4

 

Elif ALAN

 

393*****964

 

Kabul

 

5

 

Ersin GEÇER

 

125*****250

 

Kabul

 

6

 

Fatih Mehmet ARLİ

 

257*****488

 

Kabul

 

7

 

Gökhan TORTUM

 

442*****946

 

Kabul

 

8

 

İdris KILIÇ

 

410*****676

 

Kabul

 

9

 

Meral AKPINAR

 

252*****820

 

Kabul

 

10

 

Murat KAYGUSUZ

 

441*****816

 

Kabul

 

11

 

Mustafa ÇİMEN

 

347*****184

 

Kabul

 

12

 

Mustafa KAZAN

 

368*****308

 

Ret

 

13

 

Selahaddin DİKİCİ

 

250*****394

 

Kabul

 

14

 

Şaban KARAARSLAN

 

298*****028

 

Kabul

 

15

 

Yetkin ÇAVAŞ

 

404*****012

 

Kabul


                                                                                                                                                                   Tespit Komisyonu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN

696 sayılı KHK nın 127.maddesiyle, 375 sayılı KHK ya eklenen Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerin uygulanmasına dair 01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Usul ve Esaslar gereğince, taşeron işçilerin girdiği sınava ait sonuç bilgileri aşağıda yer almaktadır.20.03.2018

 

UZUNDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUŞ LİSTESİ

 

 

SIRA NO

 

ADI SOYADI

 

TCKN

 

 

SONUÇ

 

 

1

 

Cafer FIRINCI

 

27*******54

 

BAŞARILI

 
 

 

2

 

Elif ALAN

 

39*******64

 

BAŞARILI

 
 

 

3

 

Ersin GEÇER

 

12*******50

 

BAŞARILI

 
 

 

4

 

Fatih Mehmet ARLİ

 

25*******88

 

BAŞARILI

 
 

 

5

 

Gökhan TORTUM

 

44*******46

 

BAŞARILI

 
 

 

6

 

İdris KILIÇ

 

41*******76

 

BAŞARILI

 
 

 

7

 

Meral AKPINAR

 

25*******20

 

BAŞARILI

 
 

 

8

 

Murat KAYGUSUZ

 

44*******16

 

BAŞARILI

 
 

 

9

 

Mustafa ÇİMEN

 

34*******84

 

BAŞARILI

 
 

 

10

 

Selahaddin DİKİCİ

 

25*******94

 

BAŞARILI

 
 

 

11

 

Şaban KARAARSLAN

 

29*******28

 

BAŞARILI

 
 

 

12

 

Yetkin ÇAVAŞ

 

40*******12

 

BAŞARILI

 
 

 

 

 

 

         Ömer ERSOY                                      Nedim COŞAR                            Bayram DENİZ

                     Fen İşleri Md. V.                                  Mali Hizm. Md. V.                       Yazı İşleri Md. V.

                   Komisyon Başkanı                                              Üye                                               Üye

 

 

                                                 Yalçın ÇİMEN                                  Dilara KARADAĞ

                                               Zabıta Komiser V.                                İnşaat Mühendisi

                                                           Üye                                                      Üye

 

  New Page 2

 

Kasım/2018  

Pt

Sl

Çr

Pr

Cm

Ct

Pz

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 27 28 29 30