BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
  Başvuru sahibinin adı ve soyadı :
  Oturma yeri veya İş adresi :
  T.C. Kimlik Numarası :
  E-posta adresi :
  Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz? :
  Konu (Ne Hakkında Bilgi istiyorsunuz?) :
  İstenen bilgi ve belgeler :

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir.Gereğini arz ederim.